Bereikbaarheid

Spoed:  06- 51812564
Voor SPOED-gevallen kunt U de dienstdoende verloskundige bereiken op het mobiele nummer. Dat is 06-51812564. Indien u geen gehoor krijgt wordt u automatisch doorgeschakeld naar de GGD te Nijmegen (024-3228377). Zij piepen ons op en wij bellen dan z.s.m. terug. Onder spoed verstaan wij een bevalling, bloedverlies, ongerustheid en thuiskomst na een bevalling in het ziekenhuis.

Niet dringende vragen: 0486-472576
Van maandag t/m vrijdag zijn we te bereiken via het telefoonnummer 0486- 472 576. Meestal is de telefoon doorgeschakeld naar de dienstdoende verloskundige. 


Indien wij niet opnemen, is er de ,mogelijkheid om je naam, geboortedatum en  telefoonnummer in te spreken op het antwoordapparaat. Wij bellen u dan binnen 48 uur terug. Dit nummer kun je gebruiken voor het maken of verzetten van afspraken, het opvragen van uitslagen, het doorgeven van bevindingen na een bezoek in het ziekenhuis of het stellen van niet dringende vragen.